حریق

حریق

اطفاء حریق خودروی پیکان وانت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در ساعت ۱۵:۵۵ دقیقه ی امروز ۲۰ اسفند ماه طی تماسی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر حریق خودروی…

مهار آتش سوزی خودروی شاهین

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در ساعت ۱:۲۸ دقیقه ی روز دوشنبه مورخه ۲۳ بهمن ماه طی تماسی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر…

آتش نشانی حریق

مهار آتش سوزی اتاقک های نگهبانی

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در ساعت ۲۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۸ بهمن ماه طی تماسی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر حریق دو…

آتش نشانی حریق

اطفاء حریق مخزن LPG

در ساعت ۱۵ امروز مورخه ۱۱ بهمن طی تماسی با مرکز فرماندهی مبنی بر حریق مخزن LPG به آدرس جاده ی فراهان بعد از جاده میقان ،ستاد فرماندهی ۴ خودروی…

آتش نشانی حریق

حریق ساختمان تجاری با تلاش آتش نشانان مهار شد

درساعت ۹:۲۰ دقیقه ی امروز مورخه ۱۳ دیماه با دریافت گزارشی مبنی بر حریق واحد تجاری به آدرس ابتدای محور گوار (نرسیده به دوراهی گوار)، دو تیم اطفاء از ایستگاه…

preloader
لطفا صبرکنید...