درباره ما

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در سال 1376 تأسیس شد. تا قبل از این تاریخ به صورت یک واحد زیر نظر شهرداری انجام وظیفه می کرد که با تصویب اساسنامه و چارت سازمانی از شکل واحد به سازمان درآمد..

 

اساسنامه

اساسنامه شامل: نام، اهداف، موضوع، سرمایه و منابع درآمد و ارکان سازمانی می باشد.
در بخش اهداف؛ نجات جان انسان ها ،مهار و اطفاء حریق و حفاظت از ثروت های ملی در مقابل آتش سوزی و عوارض ناشی از آن به عنوان مهم ترین هدف ذکر شده است.
چارت سازمانی نیز شامل 212 پست مصوب و شش ایستگاه آتش نشانی می باشد. در حال حاضر تعداد کارکنان سازمان 192 نفر و تعداد ایستگاه ها یازده می باشد. چارت سازمانی جهت افزایش تعداد پست ها و ایستگاه ها و تأیید توسط مراجع ذیصلاح در دست اقدام می باشد.