حریق تجاری

آتش نشانی حریق

حریق ساختمان تجاری با تلاش آتش نشانان مهار شد

درساعت ۹:۲۰ دقیقه ی امروز مورخه ۱۳ دیماه با دریافت گزارشی مبنی بر حریق واحد تجاری به آدرس ابتدای محور گوار (نرسیده به دوراهی گوار)، دو تیم اطفاء از ایستگاه…

preloader
لطفا صبرکنید...