حوادث رانندگی

رهاسازی راننده و سرنشین خودروی سمند توسط آتش نشانان

برخورد دو خودروی کامیون و محبوس شدن راننده یکی از آنها

مرگ دلخراش راننده خودروی پراید در برخورد با تریلی

واژگونی خودروی سواری در کمربندی شمالی

واژگونی تانکر حمل سوخت سه کشته و مجروح در پی داشت

واژگونی کامیون در حین تخلیه بار مرگ راننده آن را در پی داشت

سه مصدوم در برخورد کامیون و تریلی با پراید

محبوس شدن سرنشین اتوبوس در اثر برخورد با کامیون واژگون

رهاسازی راننده محبوس در اتاقک خودروی سواری توسط آتش نشانان

واژگونی خودروی سواری هفت مصدوم بر جای گذاشت

صفحات

Subscribe to RSS - حوادث رانندگی