ایستگاه شماره 5

 

ایستگاه شماره 150

آدرس: کوی رضوی(شهرک گردو)، بالاتر از مسجد امام جواد(ع)

تلفن: 32784444