آموزش

آتش نشانی آموزش غواصی

اعزام تیم غواصی آتش نشانی اراک به بندرعباس

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت : با برگزاری آزمون شنا و انتخاب نفرات برتر اولین گروه آتش نشانان جهت اخذ مدرک غواصی تک ستاره از...

آتش نشانی آموزش خدمات

طرح جهادی شهرایمن و با نشاط

به همت واحد آموزش سازمان آتش نشانی، آموزش اطفاء حریق و آشنایی با خاموش کننده های دستی و کاربرد آن در مهارآتش سوزیها در غالب طرح جهادی بهبود و نگه...

preloader
لطفا صبرکنید...