ایستگاه شماره 8

شهرک ولی عصر(عج)

آدرس : شهرک ولی عصر – جنب کتابخانه
تلفن :  34024006