ایستگاه شماره 1( شهرک شهید مصطفی خمینی )

شهرک شهید مصطفی خمینی _ بلوار سرسبز _ نبش خیابان آتش نشان

تلفن: 33663332 و 33663333

ایستگاه شماره ۲( شهر صنعتی )

آدرس: شهر صنعتی، خیابان پامچال

تلفن: 33133332

ایستگاه شماره ۳( خیابان امام خمینی (ره) )

آدرس: خیابان امام خمینی(ره)_ جنب کانون بسیج

تلفن: 32247012

ایستگاه شماره ۴( میدان فراهان )

آدرس: انتهای خیابان مشهد، جنب میدان فراهان

شماره تلفن: 33255556

ایستگاه شماره ۵( کوی رضوی )

آدرس: کوی رضوی(شهرک گردو)، بالاتر از مسجد امام جواد(ع)

تلفن: 32784444

ایستگاه شماره ۶( خیابان محسنی )

آدرس: خیابان محسنی – جنب بانک ملت

تلفن:  32213008

ایستگاه شماره ۷( ۳۰ متری فوتبال )

آدرس: 30 متری فوتبال

تلفن: 32791010

ایستگاه شماره ۸( شهرک ولی عصر(عج) )

آدرس: شهرک ولی عصر – جنب کتابخانه

تلفن:  34024006

ایستگاه شماره ۹( کرهرود )

آدرس: انتهای کرهرود

تلفن:  32734701

مسئول ایستگاه: غلامعلی مهرانفر

ایستگاه شماره ۱۰(سنجان)

آدرس: سنجان – جنب شهرداری سنجان

تلفن:  32724405

مسئول ایستگاه: غلامعلی مهرانفر

ایستگاه شماره ۱۱( کوی الغدیر )

آدرس: کوی الغدیر

تلفن:  33245560