ایستگاه شماره 1

شهرک شهید مصطفی خمینی

آدرس : شهرک شهید مصطفی خمینی _ بلوار سرسبز _ نبش خیابان آتش نشان
تلفن : 33663332 و 33663333

ایستگاه شماره 2

شهر صنعتی

آدرس : شهر صنعتی، خیابان پامچال
تلفن : 33133332

ایستگاه شماره 3

خیابان امام خمینی (ره)

آدرس : خیابان امام خمینی(ره)_ جنب کانون بسیج
تلفن : 32247012

ایستگاه شماره 4

میدان فراهان

آدرس : انتهای خیابان مشهد، جنب میدان فراهان
شماره تلفن : 33255556

ایستگاه شماره 5

کوی رضوی

آدرس : کوی رضوی(شهرک گردو)، بالاتر از مسجد امام جواد(ع)
تلفن : 32784444

ایستگاه شماره 6

خیابان محسنی

آدرس : خیابان محسنی – جنب بانک ملت
تلفن :  32213008

ایستگاه شماره 7

۳۰ متری فوتبال

آدرس : 30  متری فوتبال
تلفن : 32791010

ایستگاه شماره 8

شهرک ولی عصر(عج)

آدرس : شهرک ولی عصر – جنب کتابخانه
تلفن :  34024006

ایستگاه شماره 9

کرهرود

آدرس : انتهای کرهرود
تلفن :  32734701
مسئول ایستگاه : غلامعلی مهرانفر

ایستگاه شماره 10

سنجان

آدرس : سنجان – جنب شهرداری سنجان
تلفن :  32724405
مسئول ایستگاه : غلامعلی مهرانفر

ایستگاه شماره 11

کوی الغدیر

آدرس : کوی الغدیر
تلفن :  33245560