آتش پاد سوم محسن فضلی ۱

پست سازمانی: مدیر فنی و عملیات

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت و فرماندهی حریق


شرح وظایف:

این معاونت ایستگاههای آتش‌نشانی و امداد و نجات و همچنین ستاد فرماندهی، واحد شیرهای آتش ‏نشانی و تأمین آب و نیز انبار پشتیبانی و تجهیزات سازمان را اداره می‏ کند.

کلیه عملیات اعم از عملیات مربوط به اطفاء حریق و امداد و نجات و همچنین نظارت بر هماهنگی نیروهای مختلف عملیاتی بر عهده این معاونت است.