معاون عملیات

سرآتش یار محمد شیخی

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی


شرح وظایف

این معاونت مناطق سه گانه، ایستگاههای آتش‌نشانی و امداد و نجات و همچنین ستاد فرماندهی، واحد شیرهای آتش ‏نشانی و تأمین آب و نیز انبار پشتیبانی و تجهیزات سازمان را اداره می‏ کند.

کلیه عملیات اعم از عملیات مربوط به اطفاء حریق و امداد و نجات و همچنین نظارت بر هماهنگی مناطق و نیروهای مختلف عملیاتی بر عهده این معاونت است.