آتش پاد دوم مسعود آقازیارتی

از بیست و یکم مرداد ماه ۱۳۹۵ به عنوان مدیرعامل سازمان منصوب شدند. مدرک ایشان کارشناسی ارشد مدیریت تحول می باشد.


سوابق اجرایی :

۱- مسئول ایستگاه شماره یک

۲- مسئول ایستگاه شماره دو

۳- مسئول ایستگاه شماره سه

۳- معاون هماهنک کننده عملیات سازمان

۴- مدیر اجرایی منطقه یک شهرداری

۵- مدیر اجرایی منطقه سه شهرداری

۶- مدیر اجرایی منطقه پنج شهرداری

۷- مدیریت امور شهر شهرداری کلان شهر اراک

۸- رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان مرکزی

سخن مدیرعامل:

امروزه سازمان های آتش نشانی و آتش نشانان به تمامی حوادث از یک آتش سوزی کوچک تا شرایط اضطراری، حوادث ناشی از مواد خطرناک، نجات قربانیان از مخمصه هایی که دچار آن شده اند، حملات تروریستی و نظایر این پاسخ می دهند. داشتن امکانات و تجهیزات مورد نیاز و پیشبینی عوامل خطر و ارتقاء سطح آگاهی ها، دانش و مهارت آتش نشانان و عموم مردم اجتناب ناپذیر بوده و اگر غیر از این باشد کارآیی و ایمنی آتش نشانان و ایمنی شهر و شهروندان در مخاطره است لذا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک با هدف ارتقاء ایمنی شهر و شهروندان مواردی را به عنوان اهداف عالیه دنبال می کند:

–        ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی عموم به منظور پیشگیری و کاهش حوادث و سوانح

–        افزایش ضریب ایمنی اماکن اداری، مسکونی، تجاری و هر نوع ساختمان با کاربری دیگر در سطح شهر

–        افزایش تعداد ایستگاه های آتش نشانی و امداد و نجات

–        به حداقل رساندن زمان رسیدن به محل حادثه

–        ایمن سازی ساختار شهرسازی و ساخت و ساز شهری در مقابل حوادث و پیشگیری از خسارت ها و تلفات جانی

–        ارتقاء سطح آمادگی، کارآیی و مهارت های ایمنی و آتش نشانی کارکنان سازمان