درباره ما

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد. تا قبل از این تاریخ به صورت یک واحد زیر نظر شهرداری انجام وظیفه می کرد که با تصویب اساسنامه و چارت سازمانی از شکل واحد به سازمان درآمد.

اساسنامه

اساسنامه شامل: نام، اهداف، موضوع، سرمایه و منابع درآمد و ارکان سازمانی می باشد.

دربخش اهداف؛ نجات جان انسان ها ،مهار و اطفاء حریق و حفاظت از ثروت های ملی در مقابل آتش سوزی و عوارض ناشی از آن به عنوان مهم ترین هدف ذکر شده است.

چارت سازمانی نیز شامل ۳۸۲ پست مصوب و ۱۱ ایستگاه آتش نشانی می باشد. در حال حاضر تعداد کارکنان سازمان ۲۴۲ نفر و تعداد ایستگاه ها یازده می باشد. چارت سازمانی جهت افزایش تعداد پست ها و ایستگاه ها و تأیید توسط مراجع ذیصلاح در دست اقدام می باشد.