بی احتیاطی کارگر نانوایی حادثه آفرید

دست کارگر نانوایی که به هنگام کار بر اثر بی احتیاطی در دستگاه خمیرزنی گیر کرده بود توسط نجاتگران آتش نشان رهاسازی شد.

به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، به دنبال اطلاع رسانی این حادثه به سامانه ۱۲۵ از سوی کارگران یک نانوایی، آتش نشانان ایستگاه شماره یک(شهید نظری) واقع در کوی مصطفی خمینی به سرعت با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک، ساعت ۱۵:۳۰ عصر روز گذشته(دوشنبه ۱۵ اردیبهشت) به شهرک مشاور، خیابان امیر، رشادت ۵ اعزام شدند.

به گفته افسر آماده عملیات آتش نشانی اراک، در یک نانوایی سنگکی، کارگر جوان در حال کار بود که ناگهان دست وی در لا به لای تیغه های دستگاه خمیرزنی نانوایی گرفتار شد.

وی با اشاره به این که کارگر جوان به شدت از ناحیه دست اظهار ناراحتی می کرد، افزود: نیروهای آتش نشانی بی درنگ پس از قطع جریان برق نانوایی و ایمن سازی محل حادثه، با استفاده از ابزار و تجهیزات نجات دست این جوان را از داخل دستگاه خمیرزنی رهاسازی کرده و وی را برای مداوا به امدادگران اورژانس تحویل دادند.

این افسر آماده تصریح کرد: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه، تذکرات ایمنی لازم را به مالک و کارگران نانوایی گوشزد کردند.