ایستگاه شماره یک ( شهید آتش نشان رضا نظری)


شهرک شهید مصطفی خمینی


آدرس : شهرک شهید مصطفی خمینی _ بلوار سرسبز _ نبش خیابان آتش نشان

تلفن : ۳۳۴۲۵۱۰۸


فرماندهان عملیات:

شیفت A: ناصر بیدی

شیفت B: دانیال گودرزی

شیفت C: حسین دولت آبادی

ایستگاه شماره دو (۱۲۰)


شهر صنعتی


آدرس : شهر صنعتی، خیابان پامچال
تلفن : ۳۳۱۳۳۳۳۲ 


فرماندهان عملیات:

شیفت A: نصراله خالگر

شیفت B:مهدی نعمتی

شیفت C: مصطفی حسنی

ایستگاه شماره سه


خیابان امام خمینی(ره)


آدرس : خیابان امام خمینی(ره)، جنب کانون بسیج جوانان

تلفن : ۳۲۲۴۷۰۱۲


فرماندهان عملیات:

شیفت A: ابوالفضل امینی راد

شیفت B: حمیدرضا محمدی

شیفت C: محمد قشقایی

ایستگاه شماره چهار


میدان فراهان


آدرس : انتهای خیابان مشهد، جنب میدان فراهان

تلفن : ۳۳۲۵۵۵۵۶


فرماندهان عملیات:

شیفت A: اسماعیل حق شناس

شیفت B: اسماعیل رضایی

شیفت C: رامین ابراهیمی

 

ایستگاه شماره ۵

کوی رضوی

آدرس : کوی رضوی(شهرک گردو)، بالاتر از مسجد امام جواد(ع)
تلفن : ۳۲۷۸۴۴۴۴

ایستگاه شماره شش


خیابان محسنی


آدرس : خیابان محسنی، نرسیده به چهارسوق بازار

تلفن : ۳۲۲۱۳۰۰۸


فرماندهان عملیات:

شیفت A: محمود شریعت

شیفت B: مسعود کاظمی

شیفت C: میثم چگینی

ایستگاه شماره ۷

شهرک علی بن ابیطالب(ع)

آدرس : شهرک علی بن ابیطالب(ع) – بلوار ۳۰  متری
تلفن : ۳۲۷۹۱۰۱۰

ایستگاه شماره ۸


شهرک ولی عصر(عج)


آدرس : شهرک ولی عصر، جنب کتابخانه

تلفن : ۳۴۰۲۴۰۰۶


فرماندهان عملیات:

شیفت A: داود پوراحسان

شیفت B: صادق مشیدی

شیفت C: وحید نصرالهی

ایستگاه شماره ۹

کرهرود

آدرس : انتهای کرهرود
تلفن :  ۳۲۷۳۴۷۰۱

ایستگاه شماره ۱۰

سنجان

آدرس : کوی سنجان – جنب شهرداری سنجان
تلفن :  ۳۲۷۲۴۴۰۵

ایستگاه شماره یازده


کوی الغدیر


آدرس : کوی الغدیر، بلوار الغدیر

تلفن : ۳۳۲۴۵۵۶۰


فرماندهان عملیات:

شیفت A: خسرو رفیعی

شیفت B: محسن نجف آبادی

شیفت C: محمدعلی خدادادی