ایستگاه شماره ۵

کوی رضوی

آدرس : کوی رضوی(شهرک گردو)، بالاتر از مسجد امام جواد(ع)
تلفن : ۳۲۷۸۴۴۴۴