تعمیرگاه خودرو طعمه حریق شد

آتش سوزی در یک تعمیرگاه خودرو، علاوه بر بروز خسارت های مالی، دو دستگاه خودروی سواری در حال تعمیر را نیز در بر گرفت و باعث مصدوم شدن مالک مغازه شد.

به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، شهروندان طی تماس با سامانه ۱۲۵ از بروز آتش سوزی در یک تعمیرگاه خودرو خبر داده که ستاد فرماندهی آتش نشانی اراک بی درنگ در ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه روز سه شنبه ۹ دی، آتش نشانان ایستگاه های شماره ۳ و ۷ ، از خیابان امام(ره) و کوی علی بن ابیطلاب(ع) را به محل حادثه در ابتدای خیابان میرزای شیرازی، پشت مسجد سیدها اعزام کرد.

افسر آماده عملیات آتش نشانی اراک که با حضور در محل حادثه، فرماندهی عملیات را بر عهده داشت در این باره گفت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، یک تعمیرگاه خودروهای سواری مشاهده می شد که آتش آن را در بر گرفته و شعله و دود غلیظ ناشی از آتش سوزی از فاصله دور مشاهده می شد.

وی با اشاره به نزدیک بودن محل حادثه به ایستگاه آتش نشانی، افزود: آتش نشانان در کوتاه ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رسانده و پس از تجهیز خود به لوازم حفاظت فردی، با استفاده از چندین رشته لوله آبدهی آتش نشانی، عملیات خاموش سازی آتش را آغاز کردند.

افسر آماده عملیات آتش نشانی اراک خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی با تلاش فراوان موفق شدند این آتش سوزی را که به دو دستگاه خودروی سواری در حال تعمیر نیز سرایت کرده بود، مهار و خاموش کرده از گسترش آن جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه با توجه به محل بروز آتش سوزی و وجود مواد قابل اشتعال در مغازه، آتش گسترده شده بود و دو دستگاه خودروی سواری در حال تعمیر در این مغازه را کاملا در بر گرفته و باعث بروز خسارت های زیادی به آنها و نیز لوازم داخل مغازه گردید.

وی در پایان گفت: بر اثر این حادثه، مالک تعمیرگاه سعی در خاموش کردن آتش کرده بود که متاسفانه دچار سوختگی شده و توسط عوامل اورژانس جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

گفتنی است؛ آتش نشانان با ایمن سازی محل حادثه و اطمینان از عدم وجود هرگونه خطر احتمالی به کار خود پایان داده و به ایستگاه های خود مراجعت کردند.

علت بروز این آتش سوزی از سوی کارشناسان آتش نشانی اراک در دست بررسی است.

آتش سوزی صبحگاهی در مغازه لوازم ساختمانی

یک مغازه لوازم ساختمانی در سه راهی خمین طعمه حریق شد که با حضور نیروهای عملیاتی دو ایستگاه آتش نشانی، آتش سوزی مهار و خاموش شد.

به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، ساعت ۶:۴۹ صبح روز سه شنبه ۹ دی ماه، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام بروز آتش سوزی در یک مغازه لوازم ساختمانی، ستاد فرماندهی آتش نشانی اراک بلافاصله همزمان آتش نشانان ایستگاه های یک و دو، به ترتیب از کوی صنعتی و کوی مصطفی خمینی و نیز خودروی پشتیبانی تنفسی، را به محل حادثه در سه راهی خمین، روبروی بانک ملت روانه کرد.

مدیر منطقه یک عملیات آتش نشانی اراک که خود را به محل حادثه رسانده بود در این باره گفت: یک مغازه لوازم ساختمانی در نبود مالک آن دچار آتش سوزی شده بود و دود و شعله زیادی از درون آن به بیرون زبانه می کشید.  

وی با اشاره به اینکه به گفته همسایگان این مغازه، درون آن مملو از مواد قابل اشتعال از قبیل رنگ و تینر بود، افزود: آتش نشانان با استفاده از لوازم و تجهیزات خاموش کننده ابتدا از دریچه ای که در انتهای مغازه قرار داشت مشغول عملیات خاموش سازی شدند اما شدت حریق به حدی بود که کار را برای نیروهای عملیاتی جهت مهار آن سخت می کرد.

این مدیر منطقه عملیات تصریح کرد: به ناچار آتش نشانان مجبور به شکستن قفل های درب مغازه شدند و با استفاده از لوله های آبدهی آتش نشانی، خود را به کانون آتش رسانده و با تلاش فراوان موفق به مهار و خاموش سازی این آتش سوزی شدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه با حضور به موقع و سرعت عمل آتش نشانان، آتش سوزی قبل از سرایت به مواد اشتعالزای درون مغازه خاموش شد و از بروز خسارت های بیشتر و نیز سرایت آتش به مغازه های همجوار که همگی آنها نیز تقریبا از این صنف می باشند جلوگیری به عمل آمد.

گفتنی است؛ آتش نشانان دود بسیار زیادی که بر اثر این آتش سوزی در داخل مغازه بود را به وسیله دستگاه فن فشارقوی تخلیه کرده و با ارائه تذکرات ایمنی لازم به مالک مغازه که خود را به محل حادثه رسانده بود، به ایستگاه های خود مراجعت کردند.

علت بروز این آتش سوزی از سوی کارشناسان آتش نشانی اراک در دست بررسی است.

آتش بامدادی سوار بر خودروی سواری

آتش سوزی یک دستگاه خودروی سواری در پارکینگ یک منزل مسکونی در بامداد امروز با حضور آتش نشانان مهار و خاموش شد و از سرایت آتش به داخل منزل جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، در ساعت ۴:۰۵ بامداد روز یکشنبه ۷ دی ماه، در پی تماس یکی از پاکبانان زحمتکش شهرداری با سامانه ۱۲۵ و اعلام مشاهده خروج دود از پارکینگ یک منزل مسکونی، ستاد فرماندهی آتش نشانی اراک بی درنگ آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ از میدان فراهان را راهی محل بروز حادثه در خیابان قائم مقام، کوچه مطهری ۲ کرد.

 افسر آماده عملیات آتش نشانی اراک که در محل حادثه حضور یافته بود در این باره گفت: در پارکینگ یک منزل مسکونی دو طبقه، یک دستگاه خودروی سواری پارس به علت نامعلوم دچار حریق شده بود و با توجه به گذشت مدت زمان زیادی از آتش سوزی، آتش تمام خودرو را در بر گرفته بود.

وی با اشاره به اینکه در زمان بروز این حادثه اهالی منزل خواب بوده و متوجه آتش سوزی نشده بودند، افزود: آتش نشانان همیشه بیدار آتش نشانی اراک  با حضور در محل حادثه و پس از انجام ایمن سازی های لازم، با استفاده از یک رشته لوله آبدهی آتش نشانی، آتشی که باعث سوختن کامل خودرو شده بود را مهار و خاموش کردند.

این افسر آماده عملیات تصریح کرد: با توجه به وجود یک پنجره از پارکینگ به آشپزخانه طبقه اول این منزل، خوشبختانه با حضور به موقع آتش نشانان و مهار آتش سوزی، از سرایت آتش به داخل منزل و دیگر نقاط ساختمان و نیز بروز خسارت بیشتر به مالک آن جلوگیری به عمل آمد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: آتش نشانان با تخلیه دود ناشی از این آتش سوزی به وسیله دستگاه فن فشارقوی و  پس از اطمینان از عدم وجود هرگونه خطر احتمالی، تذکرات ایمنی لازم را به مالک خودرو ارائه کرده و به ایستگاه خود بازگشتند.

گفتنی است خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشت و علت بروز این آتش سوزی از سوی کارشناسان آتش نشانی اراک در دست بررسی است.