حوادث حیوانات

مار مهمان خودروی سمند

یک حلقه مار که در داخل یک خودرو پناه برده بود توسط آتش نشانان بدام افتاد.

صفحات

Subscribe to RSS - حوادث حیوانات