حوادث حیوانات

مار مهمان منزل مسکونی

یک حلقه مار که با ورود به منزل مسکونی باعث نگرانی ساکنان آن شده بود، توسط آتش نشانان زنده گیری و به طبیعت بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 از سوی ساکنان یک منزل مسکونی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه 130 را ساعت 20:16 شب گذشته به خیابان جهانگیری، کوچه قاضی طباطبایی اعزام کرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد این حادثه گفت: به گفته ساکنان منزل مسکونی یک حلقه وارد منزل و باعث نگرانی ساکنان این منزل مسکونی شده بود.

مشاهده مار در رینگ خودروی سواری

یك حلقه مار كه در قسمت رینگ خودرو سواری جا خوش کرده و موجب وحشت راننده این خودرو شده بود توسط آتش نشانان رهاسازی شد.

بزمجه سرگردان در پارک

بزمجه ای که مشغول گشتن در پارک بود توسط آتش نشانان به دامن طبیعت بازگردانده شد.

به گزارش خبر نگار پایگاه خبری 125، به دنبال اعلام مشاهده یک بزمجه در پارک توسط شهروندان، ستاد فرماندهی آتش نشانی بی درنگ ساعت 14:20 امروز نیروهای عملیات ایستگاه 100 را روانه بوستان یاس در خیابان بهزیستی کرد.
بنا به اظهار فرمانده آتش نشانان اعزامی، پس از رسیدن به محل مشاهده شد که یک بزمجه وارد پارک شده و در پارک از این سو به آن سو می کند.
وی  تصریح کرد: آتش نشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات مورد نیاز و با رعایت کامل نکات ایمنی، این حیوان را به دام انداختند.

روباه بازیگوش در مجتمع مسکونی

روباهی که وارد راهروهای یک مجتمع مسکونی شده بود توسط آتش نشانان به خانه اش بازگردانده شد.

به گزارش پایگاه خبری 125 ؛ ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اراک ساعت 10:29 امروز با دریافت این خبر، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 100 را به محل حادثه در انتهای خیابان جهاد، کوی صادقیه، مجتمع مسکونی امام صادق(ع) اعزام كرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این مورد گفت: در یکی از بلوک های مجتمع مسکونی امام صادق(ع) یک قلاده روباه وارد رارهروهای آن شده و از طبقه چهارم این بلوک خود را بیرون پرت کرده و زخمی شده بود.

صید مار در ساختمان نیمه کاره

یک حلقه مار که وارد یک ساختمان نیمه کاره شده بود توسط آتش نشانان بدام افتاد.

پایگاه خبری 125، پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 از سوی یکی از شهروندان، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه 120 را ساعت 8:31 صبح امروز به روستای نظم آباد روانه كرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامی در این مورد گفت: به گفته کارگران یک ساختمان نیمه کاره، یک حلقه مار به داخل آن رفته بود.
وی با اشاره به اینکه ورود این حیوان به داخل این ساختمان موجب ترس و نگرانی کارگران شده بود، افزود: آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی و با استفاده از وسایل مخصوص مارگیری، این حیوان را به دام انداختند.

ورود شبانه جوجه تیغی به منزل مسکونی

آتش نشانان جوجه تیغی را که با ورود به منزل مسکونی باعث رعب و وحشت ساکنان آن شده بود به دام انداختند.

به گزارش پایگاه خبری 125، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اراک ساعت 22:15 شب گذشته با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 100 را به محل حادثه در کوی مشاور، کوچه رشادت 4 اعزام کرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره گفت: با رسیدن به محل حادثه یک منزل مسکونی دیده می شد که به گفته اهالی آن یک جوجه تیغی با ورود به منزل باعث ترس و نگرانی ساکنین شده بود.

گربه بازیگوش در داخل موتور خودرو سواری

آتش نشانان گربه ای را که به داخل موتور خودروی سمند رفته بود رهاسازی کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 از سوی مالک یکی از شهروندان، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک بی درنگ نیروهای عملیاتی ایستگاه 130 را ساعت 11:52 روز گذشته به میدان شریعتی، روبه روی بیمه دی اعزام کرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامی در خصوص این حادثه گفت: یک قلاده گربه به داخل موتور یک خودروی سمند وارده شده و موجب ترس و نگرانی مالک آن شده بود.
وی اضافه کرد: نیروهای عملیاتی پس از باز کردن درب موتور خودرو با استفاده از وسایل و ابزار مخصوص این گربه را به دام انداخته و رهاسازی کردند.

سقوط یک رأس گوسفند به داخل چاه

آتش نشانان یک رأس گوسفند که در چاه سقوط کرده بود را نجات دادند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، به دنبال تماس شهروندان با سامانه 125 و اطلاع رسانی این حادثه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک به سرعت آتش نشانان ایستگاه 100 را ساعت 10:59 صبح روز گذشته به کمربندی شمالی، ابتدای جاده فرودگاه اعزام کرد.
  بنابراین گزارش با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد یک رأس گوسفند به درون چاهی به عمق 7 متر سقوط کرده بود.

صید 2 مار در منزل مسکونی توسط آتش نشانان

دو حلقه مار که باعث ترس و نگرانی ساکنین دو منزل مسکونی شده بود توسط آتش نشانان به دام افتادند.

به گزارش پایگاه خبری 125، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک با دریافت این خبر بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 120 را ساعت 9:51 صبح روز شنبه یکم خرداد به سمت محل حادثه در نظم آباد، کوچه قشلاق اعزام کرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامی در این خصوص گفت: آتش نشانان با راهنمایی های ساکنین منزل، محل اختفای مار را پیدا کرده و با استفاده از وسایل مخصوص مارگیری، این مار را به دام انداخته و به نگرانی اهالی آن خاتمه دادند.

کبوتر مهمان منزل مسکونی

کبوتری که وارد کانال کولر منزل مسکونی شده بود، به دام آتش نشانان افتاد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 از سوی ساکنان یک منزل مسکونی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه 150 را ساعت 17:12 عصر روز پنجشنبه 30 اردیبهشت به رودکی - نرسیده به چهار چشمه - خیابان شهید بیاتانی - مجتمع صادقی اعزام کرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد این حادثه گفت: یک بهله کبوتر وارد کانال کولر یک منزل مسکونی شده و باعث نگرانی ساکنان این منزل مسکونی شده بود.

صفحات

Subscribe to RSS - حوادث حیوانات