حوادث حیوانات

مار مهمان ناخوانده خودروی سواری

ورود گربه مزاحم در حیاط مجتمع مسکونی

نجات یک قلاده سگ از درون چاه 20 متری توسط آتش نشانان

نجات سه رأس گوسفند و بز از داخل چاه توسط آتش نشانان

رهاسازی گربه از داخل موتور خودرو

مار مهمان ناخوانده منزل مسکونی

مار سمی که موجب ترس و وحشت اهالی منزل مسکونی شده بود، توسط آتش نشانان زنده گیری شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، پس از تماس یکی از شهروندان با سامانه 125 مبنی بر مشاهده یک حلقه مار سمی در منزل خود، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 180 را ساعت 15:40 روز گذشته به خیابان جماران، کوچه گلستان 3 رهسپار کرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامی در این خصوص گفت: در محل حادثه یک منزل مسکونی مشاهده شد که اهالی آن یک حلقه مار سمی در داخل حیاط منزل مشاهده کرده بودند.
وی در ادامه گفت: آتش نشانان به سرعت پس از جستجو مار سمی را یافتند و با استفاده از ابزار مخصوص و مارگیر این حیوان را زنده گیری کردند.

پرنده حواصیل سرگردان به طبیعت بازگردانده شد

پرنده حواصیل که در کوچه سرگردان بود پس از زنده گیری توسط آتش نشانان، به تشکل مردم نهاد حمایت از حیوانات تحویل شد.

به گزارش پایگاه خبری 125، پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 از سوی یکی از شهروندان، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک نیروهای عملیاتی ایستگاه 100 را ساعت 14:30 دقیقه روز گذشته به خیابان جهرم، ابتدای شهرک توحید اعزام کرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامی دراین مورد گفت: یک بهله پرنده حواصیل در یک کوچه سرگردان بود و موجب نگرانی ساکنان این محله شد که آتش نشانان بلافاصله با بکارگیری تجهیزات مخصوص نجات و با احتیاط کامل، این پرنده را زنده گیری کرده و به ایستگاه منتقل کردند.

مار مهمان منزل مسکونی

یک حلقه مار که با ورود به منزل مسکونی باعث نگرانی ساکنان آن شده بود، توسط آتش نشانان زنده گیری و به طبیعت بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 از سوی ساکنان یک منزل مسکونی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه 130 را ساعت 20:16 شب گذشته به خیابان جهانگیری، کوچه قاضی طباطبایی اعزام کرد.
فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد این حادثه گفت: به گفته ساکنان منزل مسکونی یک حلقه وارد منزل و باعث نگرانی ساکنان این منزل مسکونی شده بود.

مشاهده مار در رینگ خودروی سواری

یك حلقه مار كه در قسمت رینگ خودرو سواری جا خوش کرده و موجب وحشت راننده این خودرو شده بود توسط آتش نشانان رهاسازی شد.

بزمجه سرگردان در پارک

بزمجه ای که مشغول گشتن در پارک بود توسط آتش نشانان به دامن طبیعت بازگردانده شد.

به گزارش خبر نگار پایگاه خبری 125، به دنبال اعلام مشاهده یک بزمجه در پارک توسط شهروندان، ستاد فرماندهی آتش نشانی بی درنگ ساعت 14:20 امروز نیروهای عملیات ایستگاه 100 را روانه بوستان یاس در خیابان بهزیستی کرد.
بنا به اظهار فرمانده آتش نشانان اعزامی، پس از رسیدن به محل مشاهده شد که یک بزمجه وارد پارک شده و در پارک از این سو به آن سو می کند.
وی  تصریح کرد: آتش نشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات مورد نیاز و با رعایت کامل نکات ایمنی، این حیوان را به دام انداختند.

صفحات

Subscribe to RSS - حوادث حیوانات