حوادث حیوانات

زنده گیری مار در اتاق خواب

زنده گیری یک حلقه مار توسط آتش نشانان

رهاسازی یک رأس اسب از درون گودال توسط آتش نشانان

رهاسازی گربه از درون موتور خودروی سواری

بچه گربه های بازیگوش مهمان ناخوانده موتور خودرو

نجات یک رأس گوسفند از عمق چاه 20 متری توسط آتش نشانان

ورود سرزده خفاش به مجتمع مسکونی

سقوط اسب در چاله تعویض روغنی

مار مهمان ناخوانده منزل مسکونی

ورود مار به منزل مسکونی

صفحات

Subscribe to RSS - حوادث حیوانات