حوادث آتش سوزی

مهار آتش سوزی خودروی سواری در کوی رضوی

مهار آتش سوزی خودروی سواری در روستای رباط میل

مهار آتش سوزی کارگاه ضایعات با حضور آتش نشانان 3 ایستگاه

مهار آتش دو باب مغازه در خیابان ادبجو توسط آتش نشانان

عملیات 125 برای مهار آتش سوزی در یک کارخانه صنعتی

مهار آتش سوزی در ساختمان مسکونی

نجات مرد گرفتار درآتش توسط آتش نشانان

آتش بامدادی در مغازه لوازم الکتریکی

مهار آتش سوزی تعمیرگاه مکانیکی خودرو

مهار آتش سوزی کارگاه تولید تابلو برق

صفحات

Subscribe to RSS - حوادث آتش سوزی