حوادث آتش سوزی

آتش سوزی کارگاه شارژ گاز هیدروژن

آتش سوزی انبار مواد غذایی در قطب صنعتی خیرآباد

مهار آتش سوزی کشتزار جو توسط آتش نشانان

مهار آتش سوزی انبار ضایعات

مهار آتش سوزی کارگاه نجاری با حضور به موقع آتش نشانان

مهار آتش سوزی مغازه باطری سازی

مهار آتش سوزی آشپزخانه منزل مسکونی توسط آتش نشانان

آتش سوزی زیرزمین منزل مسکونی در قنات ناصری

انفجار و آتش سوزی واحد مسکونی در کوچه جنت

انفجار واحد مسکونی آتش به پا کرد

صفحات

Subscribe to RSS - حوادث آتش سوزی