حوادث آتش سوزی

مهار آتش سوزی کوره منیزیم در کارگاه صنعتی

مهار آتش سوزی کانکس های ضایعاتی در انبار ضایعات

عملیات 125 برای مهار آتش سوزی مغازه گل فروشی

آتش سوزی بامدادی خودروی سواری LPG در پارکینگ مجتمع مسکونی

آشپزخانه منزل مسکونی آتش به پا کرد

مهار و خاموش سازی آتش سوزی شبانه در بازار سرپوشیده اراک

آتش بامدادی در کارگاه مبل سازی

مهار آتش سوزی شبانه دکل BTS در بلوار میرزای شیرازی

سه ساعت تلاش آتش نشانان برای مهار آتش کارگاه شمع سازی

مهار آتش سوزی خودروی سواری در کوی نبئی

صفحات

Subscribe to RSS - حوادث آتش سوزی