حوادث گوناگون

تست نهایی مجتمع های مسکونی پارس مسکن الوند و تعاونی مسکن بسیجیان

کسب مقام سوم مسابقات عملیاتی ترکیبی آتش نشانان استان توسط تیم اراک

آموزش استفاده از دستگاه حفاظت تنفسی به آتش نشانان 3 ایستگاه

برگزاری جلسه کارشناسان آتش نشانی با رئیس و اعضای کمیته های مکانیک و معماری نظام مهندسی

حضور آتش نشانان در مسابقات اسلالوم یادبود شهید آتش نشان نظری

آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی به نیروهای تیپ مهندسی 42 قدر

برگزاری دوره بازآموزی استفاده از دستگاه حفاظت تنفسی برای آتش نشانان اراک

برگزاری دوره آموزش ایمنی برای کارکنان بهزیستی

بازدید مهندس رضایی عضو شورای شهر از ایستگاه 120 آتش نشانی

تقدیر استاندار مرکزی از رئیس سازمان آتش نشانی اراک

صفحات

Subscribe to RSS - حوادث گوناگون