حوادث گوناگون

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی

یک دوره آموزش مبانی ایمنی و آتش نشانی جهت کار آموزان مرکز فنی و حرفه ای خواهران اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125 سازمان با عنایت به درخواست سازمان محترم فنی و حرفه ای جهت برگزاری دوره های آموزشی مستمر ویژه کار آموزان آن سازمان، یک دوره آموزش مبانی ایمنی و آتش نشانی در مرکز فنی و حرفه ای خواهران اراک توسط واحد آموزش این سازمان برگزار گردید. بنابراین گزارش در این دوره 110 نفر از کار آموزان این مرکز با مبانی ایمنی و آتش نشانی و نیز نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.  

صفحات

Subscribe to RSS - حوادث گوناگون